มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร MBA. ปีการศึกษา 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054-265170 ต่อ 161
[ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร MPA. ปีการศึกษา 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054-265170 ต่อ 161
[ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร Med. ปีการศึกษา 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054-265170 ต่อ 161
[ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]

กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน หลักสูตร MBA , MPA และ M.ed.

กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 หลักสูตร MBA , MPA และ M.ed.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054-265170 ต่อ 161
[ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร โทร.054-265170
[ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิ๊กที่นี่ ]

ก.ค.ศ. รับรองผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย รวม 31 วุฒิ

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจ ุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถทำงานด้านการศึกษา ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานในประกาศ
[ เอกสารของ ก.ค.ศ. คลิ๊กที่นี่ ]